Софтуерен университет "Светлин Наков" ви чака

Софтуерният университет на Светлин Наков кани бъдещи софтуерни инженери през 2014 година. Една мечта е на път да се реализира - истински софтуерен университет, който дава "качествено образование по практическа разработка на софтуер и софтуерни технологии, произвеждаме и подготвяме кадри за работа софтуерната индустрия – софтуерни инженери и софтуерни специалисти." Обучението в софтуерния университет е безплатно, а учебните материали - общодостъпни. Възможно е да следите лекциите онлайн, както и да присъствате на място. Единствено изпитите са присъствени. За да се запишете, просто посетете http://softuni.bg/join/